Wednesday, May 4, 2011

သတိပ႒ာန္အေၾကာင္း

ဓမၼပီယ—- စိတ္အေၾကာင္းကုိ နားမလည္ ရင္ အစြဲ မ်ဳိးစုံက လြတ္ဘုိ႔ မလြယ္ကူေၾကာင္းကုိ တပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္နားလည္ ပါၿပီဘုရား။ အရွိတရား သတိထားတတ္မွ သတိပ႒ာန္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားကုိလည္း ဆက္လက္ ရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။

ဦးဝိဇယ—- သတိပ႒ာန္ အေၾကာင္းကုိ ကုိယ္ေတြ႔ ၪာဏ္ေတြ႔ သေဘာေပါက္ခ်င္ရင္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ ခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကည့္မွ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဘုရား။ အလုပ္မပါပဲေျပာရင္ ပုံျပင္ေျပာသလုိ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ဘုရား။လုပ္ရမွာေတာ့မခက္ပါဘူး။

ဓမၼပီယ—-ခက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ လြယ္သည္ျဖစ္ေစ ၊ ႀကဳိးစားလုပ္ရမွာေပါ့ဘုရား။ ေလာကီကိစၥ ေတြမွာကုိပဲ ႀကဳိးစားလုပ္ရေသး တာ။ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ဒါက သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ခ်မ္းသာသြားမွာဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္ လုပ္ပါ့မယ္ဘုရား။

ဦးဝိဇယ—-သတၱဝါေတြ ဆင္းရဲေနၾကတာ၊ ဟာ လုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္ ၊ရခ်င္ မႈမ်ားျဖင့္ စြဲလန္းေနၾကလုိ႔ ဆင္းရဲေနၾကတာပါဘုရား။ အပါယ္ ေလးဘုံ ေရာက္ၾကတယ္ဆုိတာလည္း လုိခ်င္၊ျဖစ္ခ်င္ ရခ်င္မႈမ်ားျဖင့္အပါယ္ေလးဘုံ ေရာက္ၾကရပါတယ္ဘုရား။

ထုိလုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္၊ ရခ်င္ တဲ့စိတ္ေတြ ၿငိမ္းေအးသြားေအာင္၊ *ပ်က္ေနတယ္– ပ်က္ေနတယ္* ဟုေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ေလးနဲ႔ ရြတ္ပါတယ္ဘုရား။ ဒါရြတ္ရင္ တရားရမွာပဲဆုိၿပီး ၊လုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္ ၊ ရခ်င္လုိ႔ ရြတ္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရပါဘူး။

လုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္၊ရခ်င္ တဲ့ စိတ္ေတြ ၿငိမ္းေအးသြားေအာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ *ပ်က္ေနတယ္-ပ်က္ေနတယ္* ဟု ေအးေအးေဆးေဆး စိတ္ျဖင့္ ရြတ္ရမယ္ဘုရား။

ခႏၶာ ကုိယ္ကုိ သက္သက္သာသာေလးထားပါ။ စိတ္ကုိလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေလး ထားရမယ္ဘုရား။ကုိယ္ကုိ ခ်ဳပ္ျခင္း၊စိတ္ကုိခ်ဳပ္ျခင္း၊ လုံးဝမလုပ္ရပါဘူး ဘုရား။

ဓမၼပီယ—-အရွင္ဘုရား ခုိင္းတဲ့အတုိင္း ၊ ခႏၶာကုိယ္ကုိ သက္သာေအာင္ေန၊ စိတ္ကုိလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထား ၿပီး၊လုိခ်င္ ၊ျဖစ္ခ်င္၊ ရခ်င္တဲ့စိတ္ ၿငိမ္းေအးေအာင္ *ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ဟုေအးေအးေဆးေဆး စိတ္နဲ႔ ရြတ္ပါတယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ သေဘာေပါက္ လုိက္တာကေတာ့ ၊စိတ္ဟာ *ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္*ဟု မရြတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ *လုိခ်င္တယ္-ရခ်င္တယ္-ျဖစ္ခ်င္တယ္*ဟု တစ္ခုခု အၿမဲတမ္း ရြတ္ ပါတယ္ ဘုရား။

*ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ဟူေသာ စကားလုံး ရဲ႔ ေနာက္မွာ ဘာကုိမွ ပုံေဖၚခြင့္ မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ႀကဳိက္တဲ့ ပုံစံေဖၚၿပီး လုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္ ၊ ရခ်င္ ေနတဲ့ အစြဲအကုသုိလ္ေတြ ေပၚခြင့္ မရေတာ့ ပါ ဘူးဘုရား။

အစြဲအလန္း နည္းရင္ နည္းသေလာက္ ၊စိတ္ၿငိမ္မႈကလည္း ရပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား ေျပာတဲ့ ဒီနည္းဟာ အခ်ိန္၊ေနရာ၊ ဣရိယာပုဒ္ မ်ား တရားအတြက္ သီးသန္႔ ေတြ႔စရာမလုိဘဲ၊ ေပးစရာမလုိဘဲ၊ သတိရတုိင္းေလး ရြတ္တာနဲ႔ ကုိဘဲ အေတာ္ခ်မ္းသာမႈ ကုိ ရပါတယ္ဘုရား။

ဦးဝိဇယ—-ဒါကုိသမာဓိ ထူေထာင္တယ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္ဘုရား။ ဒီသမာဓိကေတာ့ ၿငိမ္သမာဓိ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿငိမ္းေအးတဲ့ သမာဓိ ေခၚပါတယ္။ ၿငိမ္သမာဓိ ဆုိတာကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ၿငိမ္ေနေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ သမာဓိ ကုိ* ၿငိမ္သမာဓိ *လုိ႔ ေခၚပါတယ္..။

လုိခ်င္၊ ျဖစ္ခ်င္၊ ရခ်င္မႈမ်ား ၿငိမ္းေအး သြားေအာင္ လုပ္တဲ့ သမာဓိ ျဖစ္လုိ႔ *ၿငိမ္းေအးတဲ့သမာဓိ*ဟုေခၚပါတယ္ဘုရား။ ၿငိမ္သမာဓိ ဟာ ဝိပႆနာ နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူးဘုရား။

ခႏၶာကုိ ၿငိမ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနရလုိ႔ အမွန္အတုိင္း သိေအာင္ ႀကဳိးစားတဲ့ ဝိပႆနာ ၪာဏ္နဲ႔ မပတ္သက္ပါဘူး။ ၿငိမ္းေအး တဲ့ သမာဓိ ကေတာ့ * ဆင္းရဲ မွန္သမွ် ဟာ စြဲလန္းလုိ႔ ပဲ* ဆုိတဲ့ အမွန္သိျခင္း ကုိ ဦး စား ေပး ေန တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ၊ဝိပႆနာ ၪာဏ္ ရဲ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

သတိပ႒ာန္ ကေတာ့*******

ထုိင္ ရင္းနဲ႔ * ပ်က္ေနတယ္—ပ်က္ေနတယ္* ဟုစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ ေနရင္၊ ထိုင္တာကုိလည္း သိေနတယ္။

သြားရင္းနဲ႔ *ပ်က္ေနတယ္—ပ်က္ေနတယ္* ရြတ္ေနရင္ သြားတာကုိလည္း သိေနတယ္။

ရပ္ရင္း နဲ႔ *ပ်က္ေနတယ္—ပ်က္ေနတယ္* ရြတ္ေနရင္ ၊ ရပ္ေနတာကုိလည္း သိေနတယ္။

ေလ်ာင္းရင္းနဲ႔ *ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ရြတ္ေနရင္ ၊ေလ်ာင္းတာကုိ လည္းသိေနတယ္။

သြား၊ ရပ္ ၊ထုိင္၊ ေလ်ာင္း ဟူေသာ နာမည္ ပညတ္မပါပဲ သိတာဘက္ကုိ ဦးစားေပးၿပီး ၊*ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ဟုရြတ္ေနရင္ *ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ဟုရြတ္ရင္း ၊ ကုိယ့္ကုိကုိ သိေနျခင္း ပါပဲ ဘုရား။

အမည္ ပညတ္၊မပါပဲ ၊သိရုံမွ် ဂရုစုိက္ေနျခင္း ကုိ သတိပ႒ာန္ တရား အားထုတ္ တယ္ဟုေခၚပါတယ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား လုပ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး ဘုရား။

ဓမၼပီယ—- အရွင္ဘုရား ခုိင္း တဲ့အတုိင္းလုပ္ၾကည့္ေတာ့ အလြန္ လြယ္ကူပါတယ္ဘုရား။ စိတ္အလြန္ၿငိမ္းခ်မ္း ပါတယ္။

*ပ်က္ေနတယ္–ပ်က္ေနတယ္* ဟုေအးေအးေဆးေဆး ရြတ္ေနရင္ ၊ကုိယ့္ကုိကုိ သိေနေတာ့ ၊ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔ ၊ အရသာေတြ၊ ထိစရာမ်ားကုိ ေတြ႔ထိေနရေသာ္လည္း ၊အေကာင္းထင္ျခင္းေလာဘ၊ အဆုိးထင္ျခင္း ေဒါသ မ်ား၊ မျဖစ္ပဲ *ဒိေ႒၊ဒိ႒မတၱံ* စေသာ ပါဠိေတာ္ ႏွင့္လည္း ညီညြတ္ေနပါတယ္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ နားလည္ သေလာက္ေျပာရရင္ ၊ကုိယ့္ကုိကုိ သိရတဲ့ သိစရာေလးဟာ ၊နာမည္တပ္ မရတာကုိ သိေနပါတယ္။ စိတ္မွာ ပုံေဖၚ ရတာ ကုိသိေနပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိကုိ သိေနရေတာ့၊ ရွာႀကံစရာမလုိေသာ၊ သိစရာ ကုိသိေနတယ္။ စကားျဖင့္ ေျပာစရာမရွိ၊စိတ္ျဖင့္ သိလုိ႔ ရတာကုိသာ၊ သိေနပါတယ္ဘုရား။

ဒီသိစရာေလးဟာ၊ စိတ္ျဖစ္တုိင္း၊ သိေနေသာ္လည္း၊ ဂရုစိုက္ၿပီး ၊မသိျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ယခုသိရတာဟာ အလြန္ လြယ္ကူသက္သာ ၊ခ်မ္းသာေသာ သိစရာကုိ ၊သိေနရေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲမႈမလာႏုိင္တဲ့၊ ပုန္းေအာင္းစရာေလးပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ ဘုရား။

the attachments to this post:

Satipahtan
Satipahtan

Tags: သတိပ႒ာန္

No comments:

Post a Comment